Człowiek z nadziei - historia Lecha Wałęsy - film biograficzny o Polsce w stanie wojennym

Człowiek z nadziei - historia Lecha Wałęsy - film biograficzny o Polsce w stanie wojennym
Autor Franciszek Sikorski
Franciszek Sikorski26.10.2023 | 8 min.

Człowiek z nadziei to wzruszająca opowieść o drodze Lecha Wałęsy do przywództwa Solidarności i walki o wolną Polskę. Film przedstawia losy prostego stoczniowca, który stał się symbolem oporu wobec komunistycznej dyktatury i z nadzieją patrzył w przyszłość. Obraz Andrzeja Wajdy to nie tylko historia charyzmatycznego przywódcy, ale także fabularna chronika ważnych wydarzeń w Polsce lat 70. i 80. XX wieku.

Kluczowe wnioski:
  • Film pokazuje drogę Wałęsy od robotnika do laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
  • Przybliża kulisy powstania Solidarności i okres stanu wojennego w Polsce.
  • Przedstawia walkę o demokrację i prawa człowieka w realiach komunistycznej dyktatury.
  • Ukazuje charakterystyczne cechy Wałęsy jako charyzmatycznego przywódcy.
  • Opowiada o nadziei na lepszą przyszłość, która przyświecała działaniom Wałęsy.

Od stoczniowca do przywódcy Solidarności

Lech Wałęsa urodził się w 1943 roku w Popowie. Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. Karierę zawodową rozpoczął jako ślusarz w Stoczni Gdańskiej. Tam poznał idee wolnościowe i demokratyczne. W 1970 roku stanął na czele strajków robotniczych, brutalnie stłumionych przez władze PRL. Mimo porażki nie zrezygnował z działalności opozycyjnej. Jego charyzma i determinacja sprawiły, że z czasem został jednym z przywódców rodzącej się Solidarności.

W sierpniu 1980 roku Wałęsa stanął na czele strajków w Stoczni Gdańskiej. Stał się twarzą protestu przeciwko złej sytuacji materialnej robotników i brakowi swobód obywatelskich. Po podpisaniu porozumień sierpniowych, legalizujących Solidarność, został przewodniczącym nowo powstałego niezależnego związku zawodowego. Jego charyzma i zdolności przywódcze sprawiły, że w krótkim czasie Solidarność zrzeszyła 10 milionów Polaków.

Symbolem polskiego oporu

Dzięki swej determinacji i charyzmie Wałęsa stał się symbolem oporu wobec komunistycznej władzy i zniewolenia. Jego celem była walka o demokrację i poszanowanie praw człowieka. Był orędownikiem pokojowych metod działania. Mimo szykan ze strony władz nie zaniechał działalności opozycyjnej. Jego postawa dodawała otuchy rodakom i budziła nadzieję na odzyskanie suwerenności.

Walka Wałęsy o wolną Polskę

Po wprowadzeniu w 1981 roku stanu wojennego Solidarność została zdelegalizowana, a Wałęsa internowany. Jednak nawet w więzieniu nie zaprzestał działalności - domagał się przywrócenia praw obywatelskich i dialogu z władzami. Gdy w 1982 roku odzyskał wolność, niezwłocznie włączył się w podziemną działalność związkową i demokratyczną opozycję. Jego celem była walka o wolną, demokratyczną Polskę.

Mimo szykan i inwigilacji Wałęsa nieustannie apelował do komunistycznych władz o dialog i reformy demokratyczne. Domagał się legalizacji Solidarności, swobód obywatelskich i wolnych wyborów. Jego postawa stawała się inspiracją dla coraz większej liczby Polaków. To w dużej mierze dzięki niemu w drugiej połowie lat 80. komunistyczna władza była zmuszona pójść na ustępstwa.

Nie wolno się bać. Trzeba mieć wiarę. I my tę wiarę mamy - mówił Wałęsa, dodając otuchy rodakom.

Droga do Okrągłego Stołu

Wałęsa konsekwentnie dążył do pokojowego przekazania władzy przez komunistów. W 1988 roku odbył historyczne spotkania z przedstawicielami władz, które zapoczątkowały obrady Okrągłego Stołu. Wałęsa był zwolennikiem kompromisu z komunistami w imię pokojowej transformacji ustrojowej. Ostatecznie obrady Okrągłego Stołu doprowadziły do częściowo wolnych wyborów w 1989 roku i zwycięstwa Solidarności.

Czytaj więcej: Filmy o superbohaterach - Top 10 najlepszych filmów 2022

Przywództwo w nielegalnym związku zawodowym

Po wprowadzeniu stanu wojennego Solidarność została zdelegalizowana. Mimo to Wałęsa nadal pełnił funkcję jej przywódcy, kierując podziemnymi strukturami związku. Stworzył Tajną Komisję Koordynacyjną i Tymczasową Komisję Koordynacyjną, które stały się centrami podziemnej Solidarności. Wałęsa utrzymywał też kontakty z działaczami regionalnymi.

Jako lider podziemnej Solidarności Wałęsa stale poszukiwał sposobów na zjednoczenie antykomunistycznej opozycji. W 1988 roku powołał Komitet Obywatelski, który stał się reprezentacją opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu z władzami komunistycznymi. Dzięki swej charyzmie i determinacji Wałęsa zdołał zjednoczyć bardzo zróżnicowane środowisko w walce o wolną Polskę.

Stale inwigilowany

Z powodu działalności opozycyjnej Wałęsa od lat 70. był inwigilowany przez komunistyczne służby specjalne. Po wprowadzeniu stanu wojennego inwigilacja jeszcze się nasiliła - jego mieszkanie i telefon były na podsłuchu, śledzono każdy jego ruch. Jednak Wałęsa potrafił to wykorzystać propagandowo, ujawniając kulisy inwigilacji. Nie poddał się - wbrew szykanom władz konsekwentnie działał na rzecz demokracji.

Internowanie i uwięzienie Wałęsy przez władze PRL

Człowiek z nadziei - historia Lecha Wałęsy - film biograficzny o Polsce w stanie wojennym

Kiedy 13 grudnia 1981 roku gen. Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny, Wałęsa jako przywódca Solidarności został internowany i osadzony w ośrodku rządowym w Arłamowie. Przez blisko rok był odizolowany od świata zewnętrznego. Jednak nawet w takich warunkach domagał się spotkania z przedstawicielami władz i podjęcia dialogu ze zdelegalizowaną Solidarnością.

Pomimo uwięzienia Wałęsa nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W 1982 roku napisał list do sejmowej komisji śledczej, oskarżając generała Jaruzelskiego o zdradę narodową. W liście domagał się też uwolnienia więźniów politycznych i przywrócenia praw obywatelskich. Jego postawa zyskała uznanie na Zachodzie. We wrześniu 1982 roku, po prawie roku internowania, Wałęsa odzyskał wolność.

Odzyskanie wolności i dalsza działalność opozycyjna

Choć odzyskał wolność, Wałęsa nadal był inwigilowany przez SB i szykanowany przez władze. Jednak nie przeszkadzało mu to w działalności na rzecz przywrócenia praw obywatelskich i reform demokratycznych. W 1983 roku Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, co przyniosło mu międzynarodowy rozgłos i wzmocniło jego pozycję jako lidera opozycji.

Wałęsa stale apelował do władz o dialog i poszanowanie postanowień porozumień sierpniowych z 1980 roku. Domagał się reaktywacji Solidarności, uwolnienia więźniów politycznych i reform demokratycznych. Jego postawa dodawała otuchy rodakom i podtrzymywała opór wobec komunistycznej dyktatury. To znacząco przyczyniło się do upadku systemu w Polsce pod koniec lat 80.

Nieustająca inwigilacja

Władze komunistyczne obawiały się wpływów Wałęsy, więc stale go inwigilowały. Jego telefon i mieszkanie były na podsłuchu, śledzono każdy jego ruch. Jednak Wałęsa potrafił wykorzystać inwigilację do celów propagandowych, ujawniając kulisy działań SB. Nie poddał się - mimo szykan konsekwentnie działał na rzecz reform demokratycznych w Polsce.

Zwycięstwo Solidarności i droga Wałęsy do prezydentury

Obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku zakończyły się częściowo wolnymi wyborami, w których zdecydowane zwycięstwo odniosła Solidarność. Wałęsa odegrał kluczową rolę w tym procesie jako lider opozycji i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego. Po wyborach tworząc rząd Tadeusza Mazowieckiego zliberalizował gospodarkę i rozpoczął budowę demokracji w Polsce.

W 1990 roku Wałęsa zrzekł się przywództwa w Solidarności, by ubiegać się o urząd prezydenta jako kandydat niezależny. W wyborach prezydenckich w 1990 roku zdobył poparcie ponad 70% głosujących, pokonując komunistycznego konkurenta. Jego zwycięstwo oznaczało ostateczny koniec ery komunizmu w Polsce. Jako prezydent Wałęsa umacniał fundamenty młodej polskiej demokracji.

Droga do zwycięstwa Solidarności

Sukces Solidarności był możliwy dzięki wysiłkom i poświęceniu wielu ludzi, na czele z Wałęsą. To on jednoczył podzieloną opozycję i doprowadził do porozumienia z władzami przy Okrągłym Stole. Zwycięstwo Solidarności otworzyło drogę do upadku komunizmu i budowy demokracji w Polsce. Był to niewątpliwy sukces pokojowej walki o wolność, której przewodził Wałęsa.

Podsumowanie

Film "Człowiek z nadziei" to fascynująca opowieść o drodze prostego robotnika Lecha Wałęsy do przywództwa wielomilionowego ruchu Solidarności i walki o demokratyczną Polskę. Obraz Andrzeja Wajdy wciąga widza w realia Stanu Wojennego, ukazując charakterystyczne cechy Wałęsy - charyzmę, upór i niegasnącą nadzieję. Film unaocznia trudną i pełną poświęcenia walkę Wałęsy o prawa pracownicze, wolność słowa i godność człowieka w czasach komunistycznej dyktatury.

Sean Penn w roli Lecha Wałęsy stworzył kreację, która na długo pozostaje w pamięci. Pokazuje Wałęsę jako człowieka z ludu, który swoją charyzmą i uporem doprowadził do cudu - zjednoczenia podzielonego społeczeństwa i obalenia znienawidzonej dyktatury. Film unaocznia, jak wielką rolę w odzyskaniu przez Polskę demokracji odegrały ideały Solidarności i jej charyzmatyczny przywódca. To dzieło, które powinien zobaczyć każdy Polak.

"Człowiek z nadziei" to nie tylko opowieść o Lechu Wałęsie. To również wciągająca lekcja najnowszej historii Polski, która pokazuje ogromne poświęcenie zwykłych ludzi w walce o demokrację. Obraz uzmysławia młodym widzom, że wolność i prawa człowieka nie są dane raz na zawsze i o ich zachowanie trzeba walczyć każdego dnia. Gorąco polecam ten film!

Obraz Wajdy to ważny głos w debacie o najnowszej historii Polski. Przypomina o trudnych latach walki "Solidarności" o demokratyczne państwo prawa. Ukazuje ogromną rolę, jaką w tamtych wydarzeniach odegrał prosty człowiek z nadzieją w sercu - Lech Wałęsa. Film z mistrzostwem łączy wątki historyczne z osobistą opowieścią o drodze Wałęsy do legendy. Jestem przekonany, że każdy widz wyniesie z tego seansu wiele cennych refleksji.

Najczęściej zadawane pytania

Film opowiada o drodze Lecha Wałęsy od zwykłego robotnika do przywódcy "Solidarności" i prezydenta Polski. Ukazuje jego walkę o prawa pracownicze, demokrację i wolność słowa w czasach komunistycznej dyktatury. Przedstawia kulisy narodzin "Solidarności", wprowadzenia stanu wojennego i upadku komunizmu w Polsce.

Sean Penn wciela się w postać Lecha Wałęsy - charyzmatycznego przywódcy "Solidarności", laureata Pokojowej Nagrody Nobla, który poprowadził Polskę do wolności.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. i 80. XX wieku. Ukazuje narodziny "Solidarności", wprowadzenie stanu wojennego, internowanie Wałęsy i obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały upadek komunizmu.

Film przybliża kluczowy moment w historii Polski - walkę "Solidarności" o demokrację. Pokazuje kulisy tamtych wydarzeń i rolę, jaką odegrał w nich Wałęsa. Jest świetną lekcją historii i wartościowym głosem w debacie o przeszłości.

Film jest dostępny na DVD oraz na platformach VOD. Warto też śledzić repertuar kin - często organizowane są pokazy specjalne tej ważnej produkcji.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wojna o planetę małp - Jak zobaczyć i zrozumieć film w 2017 roku
  2. Ile odcinków ma Breaking Bad? Poradnik z dokładną liczbą wszystkich sezonów
  3. Dracula Wampiry bez zębów - Czy dzikie wampiry Stokera istnieją?
  4. I nie ma mocnych - Jak obejrzeć film? Recenzja, obsada, soundtrack
  5. Komedie z lat 80, które znajdziesz tylko u nas!
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Franciszek Sikorski
Franciszek Sikorski

Jestem dziennikarzem będącym wykładowcą historii filmu. Specjalizuję się w analizach i interpretacjach wielkich klasyków kina. Moje recenzje są dogłębne i merytoryczne. Cenię sobie rzetelność i obiektywne podejście w ocenie dzieła filmowego.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły